Informacja nt. powodów wycofania przez Stowarzyszenie CW NADZIEJA oferty z konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Łowickiego

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Nadzieja po dokonaniu analizy rzeczywistego kosztu utrzymania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla dzieci w Strugienicach podjął decyzję o wycofaniu oferty konkursowej złożonej w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Łowickiego. Środki finansowe na wsparcie działalności placówki w kwocie 3000 zł miesięcznie na 1 dziecko, jakie zaoferowane zostały w ogłoszonym konkursie, […]