Konkurs „Mam Talent”

W dniu 20 kwietnia 2015 r. w świetlicy odbył się konkurs  „Mam Talent” dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe. Dzieci biorące udział w konkursie występowały pojedynczo lub w parach. W czasie konkursu uczestnicy zaprezentowali różnorakie umiejętności m.in. taneczne, muzyczne, recytatorskie i inne.