Wydarzenie integracyjno-sportowe dla osób z niepełnosprawnościami „Zdobywamy Górę Kamieńsk”

Na prośbę Pani Małgorzaty Sieczki z Biura Regionalnego FAR udostępniamy na naszej stronie internetowej informację dotyczącą wydarzenia integracyjno-sportowego dla osób z niepełnosprawnościami „Zdobywamy Górę Kamieńsk”, które będzie miało miejsce 21 sierpnia 2016 roku. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału !